จำนวน 1 บริษัท

นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 บจก.

      บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการรับ-ส่งสินค้า ทุกประเภท ไม่จำกัดขนาด ทั้งสินค้ารายย่อย และ สินค้าเหมาคันจากต้นทางภาคเหนือ จนถึงปลายทาง กรุงเทพฯ
โทร :   0-2448-2889
อีเมล์ :   SERVICES@NIMTRANSPORT.COM
ที่อยู่ :   สาขาพุทธมณฑลสาย 2 37/8-10 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์ :   http://www.nimtransport.com