จำนวน 1 บริษัท
      เครื่องเพรส, เครื่องจักรมือสอง, เครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์, นำเข้าเครื่องเพรส, จำหน่ายเครื่องเพรส, จำหน่ายเครื่องจักรมือสอง, บริการติดตั้งเครื่องเพรส, จำหน่ายซ่อมแซมเครื่องปั๊มโลหะ, จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์, ขนย้ายเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องจักรในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมงานปั๊มทุกประเภท : วีทีอี บจก. ประกอบกิจการ ซ่อม ติดตั้ง ขนย้าย และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ เครื่องเพรส(เครื่องปั๊มโลหะ)และเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมงาน ปั๊มทุกประเภท
ดูเพิ่มเติม
ที่อยู่ :   99/113 หมู่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร :   +66 2312 7790
อีเมล์ :   sorawit.vtm@gmail.com